ΛΙΣΤΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Νέο ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΥΤΙΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ COUNTER W/81CM X H/20CM X D/25CM

ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΥΤΙΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ COUNTER W/81CM X H/20CM X D/25CM

ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΥΤΙΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ COUNTER W/81CM X H/20CM X D/25CM

FLPBH70

4030177001537

ΜΗΧΑΝΗ ΚΟΠΗΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΠΕΡΥΤΙΛΙΓΜΑΤΟΣ ΣΕ ΡΟΛΟ COUNTER W/81CM X H/20CM X D/25CM